Leczenie uzależnienia od hazardu

Gry hazardowe mogą być bardzo niebezpieczne, ze względu na swój ogromny potencjał uzależniający.

Nałóg ten ma niezwykle destrukcyjny charakter, gdyż powoduje cierpienie i straty we wszystkich obszarach życia osoby uzależnionej i jego rodziny..

Leczenie uzależnienia od hazardu jest tak samo wymagające, jak chociażby terapia alkoholowa. W leczeniu tej choroby stosuje się takie same metody jak w przypadku innych uzależnień. Zaliczamy do nich między innymi terapię indywidualną i grupową czy rozmowy z psychologiem. W przypadku zaawansowanego nałogu jedynym rozwiązaniem może być prywatny zamknięty ośrodek terapeutyczny. Im wcześniej osoba uzależniona otrzyma pomoc, tym większe szanse na zatrzymanie uzależnienia.

Na tej samej zasadzie przeprowadzany jest między innymi odwyk alkoholowy. Najważniejszym elementem leczenia jest jednak to, aby osoba uzależniona sama przyznała, że potrzebuje pomocy.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień jest miejscem, do którego  zdecydowana osoba na zatrzymanie uzależnienia  może się zwrócić.

Bezpłatna konsultacja dla osób uzależnionych od hazardu i osób współuzależnionych