Agata Dobromilska

Pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta

 • Pracuje z: osobami dorosłymi.
 • Ukończyła:
  – studia magisterskie na kierunku Pedagogika, specjalizacja Resocjalizacja i socjoterapia;
  – szkolenie z zakresu streetworkingu i pracy z osobami bezdomnymi „>>Ja<< odzyskany – cieszyński streetworking”, potwierdzone certyfikatem;
  – praktyki zawodowe obejmujące przekrój placówek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  o charakterze resocjalizującym i socjoterapeutycznym – m.in. Centrum Profilaktyki, Edukacji
  i Terapii „Kontakt” w Cieszynie, Centrum Edukacji Socjalnej w Cieszynie, Zakład Karny, Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej w pionie karnym oraz rodzinnym, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Komenda Powiatowa Policji, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice socjoterapeutyczne;
  – warsztaty dotyczące mediacji karnych, rodzinnych i cywilnych – wskazań, sposobów ich prowadzenia, znaczenia prawnego;
  – praca w charakterze socjoterapeuty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (zakończono);
 • W ośrodku zajmuje się:– pracą grupową i indywidualną w zakresie kontroli i radzenia sobie z emocjami, uczuciami oraz umiejętnościami społecznymi;
  – nauką relaksacji oraz pracą nad zapobieganiem i radzeniem sobie z atakami paniki czy zaostrzeniem stanów lękowych i depresyjnych.

  Działania z zakresu resocjalizacji i socjoterapii są bardzo istotnym uzupełnieniem klasycznej psychoterapii uzależnień. Uzależnienia bardzo często prowadzą do wycofania społecznego i zatracenia wielu umiejętności społecznych. Osoba uzależniona ma problemy ze zrozumieniem swoich emocji, uczuć i towarzyszących im zachowań. Oddziaływania resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne pomagają na nowo nauczyć się siebie – tak dla samego siebie, jak i dla społeczeństwa.

 • Prywatnie: fanka ciężkich brzmień, fantastyki, fotografii, kawy oraz czekolady, opiekunka żywiołowej i niezwykle przyjacielskiej kotki. Zawodowo rozwija swoje zainteresowania z zakresu pracy ze stresem, mediacji, kryminologii i kary kryminalnej oraz psychologii przestępstwa.
  Podróżą w głąb siebie, podróżą wymagającą odpowiedniego przygotowania, wytrwałości, cierpliwości i pragnienia doświadczenia czegoś nowego, pełną ekscytujących przygód lecz również zawirowań. Podróżą którą odbywa się w towarzystwie przewodnika a celem jest świadomość swej wartości i umiejętność jej wykorzystania.

Bezpłatna konsultacja dla osób uzależnionych od narkotyków i osób współuzależnionych

Zadzwoń pod numer:

lub napisz na: