Sprawdź cennik naszego ośrodka

szansa na wolność

pobyt z terapią do 7 dni

2.500 PLN

II tygodnie pobyt z terapią

4.000 PLN

III tygodnie pobyt z terapią

5.500 PLN

IV tygodnie pobyt z terapią