Sprawdź cennik naszego ośrodka

szansa na wolność

pobyt w Ośrodku do 7 dni

2.800 PLN

II tygodnie pobytu z terapią

4.500 PLN

III tygodnie pobytu z terapią

6.100 PLN

IV tygodnie pobytu z terapią