TERAPIA

Terapia dla osób z problemem alkoholowym


W Ośrodku „Szansa na wolność” podstawowa terapia od alkoholu trwa 4 tygodnie z możliwością jej przedłużenia w zależności od stanu zaawansowania choroby danej osoby. Wyjście z nałogu to ciężka praca. Terapia jest procesem, który wymaga uczciwego i pełnego zaangażowania się osoby w pracę nad sobą. Najskuteczniejszą formą terapii uzależnień jest terapia stacjonarna. Celem terapii jest zmiana postaw i zachowań, modyfikacja sposobu myślenia oraz przezwyciężenie własnych słabości. Uczestniczące w niej osoby zdobywają wiedzę i zrozumienie problemu. Mają okazję do nauki umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów życiowych bez używki. Nasi terapeuci w profesjonalny sposób i z dużym zaangażowaniem poprzez odpowiedni program terapeutyczny pomogą zatrzymać proces choroby. Do każdego Pacjenta podchodzą indywidualnie w zależności od jego problemów i postępów w terapii.

Uzależniony, aby pokonać problem i powrócić do normalnego trzeźwego życia powinien:

  • uświadomić sobie i zaakceptować uzależnienie od alkoholu;

  • zaangażować się w terapię i pracę nad sobą;

  • czynnie uczestniczyć w sesjach terapeutycznych;

  • przyjmować pomoc;

  • utrzymywać abstynencję

  • mieć samokontrolę przez całe swoje życie

 

Terapia dla uzależnionych od narkotyków


W naszym ośrodku pomagamy uzależnionym zatrzymać tą niszczącą życie i zdrowie chorobę. Terapia nie jest łatwa i w dużej mierze uzależniona jest od współpracy chorego z terapeutą. Podczas pierwszego etapu leczenia w razie konieczności przeprowadza się detoksykację, której celem jest uwolnienie organizmu od środków odurzających. Detoksykacja w ośrodku odbywa się pod stałą opieką medyczną. Proces terapeutyczny w ośrodku „Szansa na wolność” powinien przynieść niewątpliwe korzyści. Zaangażowanie terapeutów i program terapii uwzględnia nie tylko pracę nad samym uzależnieniem  i jego przezwyciężeniem, ale również pomoc osobie uzależnionej obejmującą m. in.: samopoznanie, tworzenie nowej jakości życia bez narkotyków oraz odnajdywanie alternatywnych do dotychczasowych metod spędzania czasu wolnego. Odizolowanie uzależnionego od środowiska narkomanów i kontrola nad jego zdrowiem psychofizycznym powinien przynieść sukces. Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w całkowitym wyeliminowaniu narkotyku z życia pacjenta.

 

Terapia dla nałogowych hazardzistów


Terapia pomoże hazardziście zatrzymać chorobę i wyrwać się jemu ze świata marzeń. Poszerzy świadomość osoby uzależnionej, konsekwencji nałogowych zachowań, nie tylko w stosunku do innych ale także wobec siebie. Nauczy realnego planowania i wyznaczania możliwych do osiągnięcia celów, proszenia o pomoc innych, cieszenia się z małych rzeczy, rezygnacji z natychmiastowej nagrody. Dzięki terapii hazardzista lepiej poradzi sobie z uporządkowaniem spraw prawnych i finansowych oraz poprawi kontakty z ludźmi. Odzyska szacunek do samego siebie i poczucie wpływu na własne życie. Uzależniony może rozpocząć proces zdrowienia gdy zaakceptuje to, że jest chory.
 
Poddając się psychoterapii może odzyskać kontrolę nad własnym życiem, a także znów poczuć się człowiekiem odpowiedzialnym i szczęśliwym.

 

Terapia dla uzależnionych od leków

Przeprowadzona terapia pozwali uwolnić się od uzależnienia od leków, a także poprawić stan somatyczny: polepszy pamięć, zmniejszy uczucie drażliwości, wyeliminuje agresję oraz chwiejność nastrojów. Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w ograniczeniu lub jeśli to możliwe całkowitym zaprzestaniu przyjmowania leków. Podczas terapii pacjent nie tylko pracuje nad swoim uzależnieniem, ale także nad odbudowaniem poczucia własnej wartości, radzeniem sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, poprawą relacji z najbliższymi, odbudową zaufania.

 

Terapia dla osób współuzależnionych

W naszym ośrodku „Szansa na wolność” pomagamy odnaleźć odwagę i siłę do przewartościowania swojego życia. Terapia pozwoli zrozumieć syndrom współuzależnienia i jego mechanizmów obronnych. Nauczy budowania strategii radzenia sobie z nadmierną kontrolą i nadopiekuńczością, pomoże odbudować poczucie własnej wartości. Terapia polega na uczeniu się nowych zachowań między innymi – „twardej miłości” i konsekwentnym wprowadzaniu ich w życie

Script logo