PRYWATNY OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ

Prywatny ośrodek terapii uzależnień działa według sprawdzonych i autorskich metod, pomagając uzależnionym, współuzależnionym i najbliższym uporać się z uzależnieniem i jego skutkami. Schemat terapii dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta na podstawie wcześniej postawionej diagnozy. Elementy terapii oraz zalecany czas jej trwania zależą przede wszystkim od stopnia uzależnienia pacjenta oraz jego zaangażowania w zajęcia.

 

Zajęcia grupowe i indywidualne

 

W ośrodku codziennie prowadzimy zajęcia grupowe, na których podopieczni poznają informacje o uzależnieniu, uczą się samokontroli oraz rozwiązywania problemów. Mogą również liczyć na wsparcie naszych terapeutów w ramach zajęć indywidualnych. Nasz ośrodek dysponuje tylko dziesięcioma miejscami. Przy tak niewielkiej liczbie pacjentów terapeuci mają możliwość dokładnie przepracować problem z pacjentem oraz udzielić mu wsparcia wtedy, gdy jest to potrzebne. Oferujemy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Nie pozostawiamy bez opieki również osób współuzależnionych oraz najbliższej rodziny.

 

Po zakończeniu terapii

 

Terapia przygotowuje pacjentów do życia poza ośrodkiem. Na zajęciach uczą się, jak samodzielnie przezwyciężyć uzależnienie i utrzymać abstynencję przez całe życie. Wspieramy naszych pacjentów i ich bliskich również po zakończeniu terapii. Pomagamy wrócić do normalnego życia, poprawić relację z rodziną i odbudować zaufanie.

 

Terapia dla osób z problemem alkoholowym

 

W Ośrodku „Szansa na wolność” podstawowa terapia od alkoholu trwa 4 tygodnie z możliwością jej przedłużenia, w zależności od stanu zaawansowania choroby danej osoby. Leczenie alkoholizmu jest procesem, który wymaga uczciwego i pełnego zaangażowania się osoby w pracę nad sobą. Najskuteczniejszą formą terapii uzależnień jest odwyk alkoholowy w formie terapii stacjonarnej. Jej celem jest zmiana postaw i zachowań, modyfikacja sposobu myślenia oraz przezwyciężenie własnych słabości. Uczestniczące w niej osoby zdobywają wiedzę i zrozumienie problemu. Mają okazję do nauki umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów życiowych bez używki. Nasi terapeuci w profesjonalny sposób i z dużym zaangażowaniem poprzez odpowiedni program terapeutyczny pomogą zatrzymać proces choroby. Do każdego pacjenta podchodzą indywidualnie w zależności od jego problemów i postępów w terapii.

 

Aby pokonać problem i powrócić do normalnego trzeźwego życia, uzależniony powinien:

  • uświadomić sobie i zaakceptować uzależnienie od alkoholu;
  • zaangażować się w terapię i pracę nad sobą;
  • czynnie uczestniczyć w sesjach terapeutycznych;
  • przyjmować pomoc;
  • utrzymywać abstynencję;
  • mieć samokontrolę przez całe swoje życie.

 

Terapia dla uzależnionych od narkotyków

 

W naszym ośrodku pomagamy uzależnionym zatrzymać tą niszczącą życie i zdrowie chorobę. Leczenie narkomanii nie jest łatwe i w dużej mierze uzależnione jest od współpracy chorego z terapeutą. Podczas pierwszego etapu leczenia w razie konieczności przeprowadza się detoksykację, której celem jest uwolnienie organizmu od środków odurzających. Detoksykacja w ośrodku odbywa się pod stałą opieką medyczną. Proces terapeutyczny w ośrodku „Szansa na wolność” powinien przynieść niewątpliwe korzyści. Zaangażowanie terapeutów i program terapii uwzględnia nie tylko pracę nad samym uzależnieniem i jego przezwyciężeniem, ale również pomoc osobie uzależnionej obejmującą m. in.: samopoznanie, tworzenie nowej jakości życia bez narkotyków oraz odnajdywanie alternatywnych do dotychczasowych metod spędzania czasu wolnego. Odizolowanie uzależnionego od środowiska narkomanów i kontrola nad jego zdrowiem psychofizycznym powinny przynieść sukces. Celem leczenia uzależnień od narkotyków jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w całkowitym wyeliminowaniu narkotyku z życia pacjenta.

 

Terapia dla nałogowych hazardzistów

 

Terapia pomoże hazardziście zatrzymać chorobę i wyrwać się z nałogu. Poszerzy świadomość osoby uzależnionej, konsekwencji nałogowych zachowań, nie tylko w stosunku do innych, ale także wobec siebie. Nauczy realnego planowania i wyznaczania możliwych do osiągnięcia celów, proszenia o pomoc innych, cieszenia się z małych rzeczy, rezygnacji z natychmiastowej nagrody. Dzięki terapii hazardzista lepiej poradzi sobie z uporządkowaniem spraw prawnych i finansowych oraz poprawi kontakty z ludźmi. Odzyska szacunek do samego siebie i poczucie wpływu na własne życie. Uzależniony może rozpocząć proces zdrowienia, gdy zaakceptuje to, że jest chory. Poddając się psychoterapii może odzyskać kontrolę nad własnym życiem, a także znów poczuć się człowiekiem odpowiedzialnym i szczęśliwym.

 

Terapia dla uzależnionych od leków

 

Przeprowadzona terapia pozwali uwolnić się od uzależnienia od leków, a także poprawić stan somatyczny: polepszy pamięć, zmniejszy uczucie drażliwości, wyeliminuje agresję oraz chwiejność nastrojów. Celem terapii jest pomoc w zrozumieniu swojej choroby i związanych z nią mechanizmów działania oraz pomoc w ograniczeniu, lub jeśli to możliwe – całkowitym zaprzestaniu przyjmowania leków. Podczas terapii pacjent nie tylko pracuje nad swoim uzależnieniem, ale także nad odbudowaniem poczucia własnej wartości, radzeniem sobie z nieprzyjemnymi uczuciami, poprawą relacji z najbliższymi, odbudową zaufania.

 

Terapia dla osób współuzależnionych

 

W ośrodku „Szansa na wolność” pomagamy odnaleźć odwagę i siłę do przewartościowania swojego życia. Terapia pozwoli zrozumieć syndrom współuzależnienia i jego mechanizmów obronnych. Nauczy budowania strategii radzenia sobie z nadmierną kontrolą i nadopiekuńczością, pomoże odbudować poczucie własnej wartości. Terapia polega na uczeniu się nowych zachowań między innymi – „twardej miłości” i konsekwentnym wprowadzaniu ich w życie.

 

Script logo

Polityka prywatności