OFERTA

W naszym ośrodku oferujemy:

 • badanie i konsultacje lekarskie;

 • zwolnienie lekarskie na czas pobytu w ośrodku;

 • jeżeli pacjent cierpi na objawy zespołu odstawienia to kierowany jest na detoks,

 • na zlecenie lekarza wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych;

 • zajęcia terapeutyczne odbywające się dwa razy dziennie – pierwsze poranne (9:00-13:00) i drugie popołudniowe (15:00- 17:00) pomiędzy nimi jest przerwa na obiad;

 • każdemu z pacjentów terapię indywidualną po zajęciach grupowych;

 • niedziela jest dniem odwiedzin i możliwością bezpośrednich spotkań terapeuty z członkami rodzin naszych pacjentów.

 

 

Praca terapeutyczna obejmuje:

 1. wzbudzenie motywacji do zmiany i leczenia;

 2. dostarczenie wiedzy o chorobie;

 3. pracę nad utrzymaniem abstynencji;

 4. rozpoznawanie problemów życiowych, poniesionych strat i ich związku z używką;

 5. rozpoznawanie i radzenie sobie z głodem alkoholowym, narkotycznym czy lekowym;

 6. naukę odmawiania picia i zażywania;

 7. naukę rozwiązywania problemów na trzeźwo bez używki;

 8. treningi relaksacyjne obniżające napięcie;

 9. uczenie konstruktywnych zachowań radzenia sobie ze: stresem, złością, lękiem, wstydem;

 10. pracę nad poczuciem winy;

 11. naukę pozytywnego myślenia;

 12. emisję filmów terapeutycznych;

 13. pracę nad odbudowaniem własnej wartości;

 14. pomoc terapeutyczną członkom rodzin naszych pacjentów;

W czasie wolnym od zajęć terapeutycznych w ramach relaksu organizowane są np.: wycieczki krajoznawcze, wyjście na basen, kręgle, korzystanie z siłowni na terenie ośrodka itp.

 

Zapewniamy

Uczestnikom terapii i ich rodzinom wszelką pomoc i wsparcie po ukończonej terapii odbytej w naszym ośrodku leczenia uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo