Dlaczego alkoholizm bywa nazywany chorobą cywilizacyjną?

Długotrwałe nadużywanie alkoholu ma szkodliwy wpływ na osobę pijącą, ale też działa destrukcyjnie na otoczenie, w którym ona żyje i funkcjonuje. Ponieważ skutki uzależnienia od alkoholu ponoszą nie tylko uzależnieni, ale też reszta społeczeństwa, należy traktować alkoholizm jako chorobę cywilizacyjną.

Choroby cywilizacyjne

Tak jak nie istnieje precyzyjna definicja chorób cywilizacyjnych, tak również nie ma podziału chorób klasyfikowanych jako cywilizacyjne. Za choroby cywilizacyjne uznaje się te, które są związane z rozwojem cywilizacji i mają charakter globalny.

Alkoholizm jako choroba cywilizacyjna

Stan zdrowia wiąże się ze stylem życia. Przyczyną występowania chorób cywilizacyjnych jest z jednej strony tzw. wygodnictwo – brak aktywności fizycznej, korzystanie z gotowych rozwiązań, nadużywanie używek w celu poprawienia nastroju, a z drugiej strony życie pod presją i w stresie. Podobne przyczyny można wskazać dla choroby alkoholowej, gdzie sięga się po alkohol, aby w szybki i natychmiastowy sposób poprawić sobie nastrój, ale też,  by stłumić przykre emocje. O cywilizacyjnym charakterze alkoholizmu świadczy skala jego występowania. Uzależnienie tak jak inne choroby cywilizacyjne rozwija się podstępnie i pozostaje z chorym na resztę jego życia, z tą różnicą, że uzależniony od alkoholu bardzo długo nie przyznaje się do problemu. Nadużywany alkohol niszczy organizm pijącego i wkrótce zaczynają go nękać inne schorzenia. Alkohol degraduje sferę psychiczną osoby, która nie jest sobą, dopóki nie wypije. Zaburza zatem to jej życie w społeczeństwie. Ze skutkami uzależnienia od alkoholu boryka się najbliższe otoczenie chorego, obserwując rozpad jego osobowości i żyjąc w strachu oraz w poczuciu bezsilności. Jednak na negatywne konsekwencje narażona jest też reszta społeczeństwa, bo uzależniony funkcjonuje w życiu publicznym. Z drugiej strony to bycie częścią społeczeństwa jest nadzieją na zerwanie z nałogiem, gdyż profesjonalna pomoc innych ludzi umożliwia powrót do normalnego życia. Z tej choroby nie można wyleczyć się samemu. Chory potrzebuje wsparcia, poczucia bliskości, aby zrozumieć swój problem i nauczyć się siebie na nowo.

Script logo