Czy narkotyki miękkie są bezpieczne?

Narkotyki to według powszechnej opinii niebezpieczne używki. Istnieje podział na narkotyki miękkie oraz twarde. Wokół narkotyków miękkich powstał mit, że są mniej szkodliwe. Jednak taki podział narkotyków jest o charakterze umownym i należy być świadomym, że każdy narkotyk może być niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.

 

Czym są narkotyki miękkie?

Narkotyk to substancja psychoaktywna, która wywiera wpływ na stan psychiczny człowieka za pomocą oddziaływania na biologiczne funkcje mózgu. Zażycie narkotyku może powodować uśmierzenie bólu, zmianę nastrojulub stany lękowe i halucynacje. Dotyczy to zarówno narkotyków miękkich jak i twardych. Czym zatem są potocznie nazywane narkotyki miękkie? Jako że prawnie nie ma podziału na narkotyki miękkie i twarde przyjmuje się, że do miękkich narkotyków zalicza się używki, które nie wywołują szybkiego uzależnienia fizycznego. Ponadto za miękkie narkotyki uznaje się substancje psychoaktywne powodujące uczucie rozluźnienia, poprawę nastroju lub zmieniające percepcję. Należą do nich między innymi:

  • marihuana,
  • LSD,
  • meksalina,
  • grzyby psylocybinowe.

 

Czy narkotyki miękkie mogą uzależniać?

Warto mieć na uwadze, że pomimo tego, że narkotyki miękkie wykazują małe uzależnienie fizyczne,to psychicznie mogą być uzależniające. Chęć uśmierzenia bólu lub poprawa nastroju może prowadzić do uzależnienia psychicznego. Dlatego może się okazać, że osoba przyjmująca miękkie narkotyki będzie musiała udać się na leczenie uzależnień od narkotyków.

 

Niektóre z narkotyków miękkich uważa się za bardziej szkodliwe od pozostałych, jak przykładowo psychodeliki, LSD i meksalina. Nie należy zapominać, że narkotyki miękkie mogą powodować długotrwałe uszkodzenia zdrowia.Dlatego tak ważne jest, aby podjąć leczenie w odpowiednim ośrodku. Nasz ośrodek specjalizuje się w leczeniu uzależnień od narkotyków. W oparciu o wiedzę i wieloletnie doświadczenie nasi lekarze pomagają uwolnić się osobom od nałogu narkotykowego.Jest to długi proces, ale pomaga zrozumieć pacjentom problem uzależnienia, mechanizmy działania oraz wyeliminować narkotyk z życia codziennego. Terapia w doświadczonym ośrodku pozwoli uwolnić się od nałogu nawet osobom, które tkwią w nim przez długi czas.

Script logo